Học bổng & Học phí

Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 28/11/2022 đến ngày 29/11/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 28/11/2022 đến ngày 29/11/2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 15/11/2022 đến ngày 20/11/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 15/11/2022 đến ngày 20/11/2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 08/11/2022 đến ngày 14/11/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 08/11/2022 đến ngày 14/11/2022
 
Thông báo V/v tổ chức thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 và thu nợ học phí từ học kỳ II năm học 2021-2022 trở về trước đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo
Thông báo V/v tổ chức thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 và thu nợ học phí từ học kỳ II năm học 2021-2022 trở về trước đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo
 
Quyết định số 4371 ngày 26-10-2022 Về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy
Quyết định số 4371 ngày 26-10-2022 Về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy
 
Quyết định số 4370 ngày 26-10-2022 Về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy
Quyết định số 4370 ngày 26-10-2022 Về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy
 
Quyết định số 4369 ngày 26-10-2022 Về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy
Quyết định số 4369 ngày 26-10-2022 Về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy
 
Thông báo V/v tổ chức thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên K45,K46 theo học chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội với Đại học Arizona
Thông báo V/v tổ chức thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên K45,K46 theo học chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội với Đại học Arizona
 
Quyết định V/v quy định mức thu học phí trình độ đại học năm học 2022-2023 đối với SVCQ đang học tại Phân hiệu và SVCQ chuyển hoặc gửi đến học tại trụ sở chính
Quyết định V/v quy định mức thu học phí trình độ đại học năm học 2022-2023 đối với SVCQ đang học tại Phân hiệu và SVCQ chuyển hoặc gửi đến học tại trụ sở chính
 
Thông báo thu nợ lệ phí ôn tập và thi CDRNN đợt tháng 9 năm 2022
Thông báo thu nợ lệ phí ôn tập và thi CDRNN đợt tháng 9 năm 2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 05/09/2022 đến ngày 13/09/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 05/09/2022 đến ngày 13/09/2022
 
Quyết định V/v quy định mức học bổng cho sinh viên chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona (Hoa Kỳ) năm học 2022-2023
Quyết định V/v quy định mức học bổng cho sinh viên chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona (Hoa Kỳ) năm học 2022-2023
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên phải nộp học phí học kỳ phụ năm học 2021-2022
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên phải nộp học phí học kỳ phụ năm học 2021-2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 31/08/2022 đến ngày 04/09/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 31/08/2022 đến ngày 04/09/2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 30/08/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 30/08/2022
 
Thông báo V/v trả tiền thừa BHYT năm 2022
Thông báo V/v trả tiền thừa BHYT năm 2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 26/08/2022 đến ngày 29/08/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 26/08/2022 đến ngày 29/08/2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 22/08/2022 đến ngày 25/08/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 22/08/2022 đến ngày 25/08/2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 10/08/2022 đến ngày 21/08/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 10/08/2022 đến ngày 21/08/2022