Thời khóa biểu các lớp vừa làm vừa học năm học 2023-2024 tại Phân hiệu Đắk Lắk

Đăng vào 10/08/2023 11:29

Thời khóa biểu năm học 2023-2024 các lớp vừa làm vừa học Văn bằng 1 Khóa 1, Văn bằng 1 Khóa 2, Văn bằng 2 Khóa 6, Văn bằng 2 Khóa 7 tại Phân hiệu Đắk Lắk.

Xem tại đây