Danh sách sinh viên nộp lệ phí thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đợt tháng 10/2019

Đăng vào 08/10/2019 18:00

Xem tại đây

Lưu ý: sinh viên không nộp lệ phí sẽ không đủ điều kiện dự thi