Thông báo v/v học trực tuyến đối với sinh viên từ ngày 24/02/2020

Đăng vào 23/02/2020 09:07

Theo kế hoạch, từ ngày 24/02/2020 Trường triển khai đào tạo trực tuyến trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Trường Đại học Luật Hà Nội tại địa chỉ : http://lms.hlu.edu.vn

Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến theo thời khóa biểu thực tế đã công bố 

Sinh viên chủ động đăng nhập vào hệ thống đào tạo trực tuyến của Trường và thực hiện thao tác theo hướng dẫn trong file đính kèm để tham gia học trực tuyến theo thời khóa biểu cá nhân của mình

Chú ý: tài khoản trên trang đào tạo trực tuyến khác với tài khoản đăng ký học trực tuyến của sinh viên

Tài liệu hướng dẫn tải tại đây

- Sinh viên liên hệ hỗ trợ kỹ thuật về đào tạo trực tuyến qua các kênh:

Phòng đào tạo:  email phongdaotao@hlu.edu.vn, số điện thoại: 0917710277

Trung tâm Công nghệ thông tin, số điện thoại 02437733287