Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt tháng 6/2020

Đăng vào 08/06/2020 16:19

Xem tại đây

Lưu ý: sinh viên hoãn thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngứ tiếng Nga, tiếng Trung đợt tháng 7/2019 (do không đủ số sinh viên để tổ chức thi) phải làm đơn xin đăng ký dự thi nọp về phòng Đào tạo đại học trước 17h00 ngày 12/6/2020 để được tham gia thi bù cùng đợt thi ngày 19/06/2020. Sinh viên hoãn thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tiếng Nga, tiếng Trung đợt tháng 7/2019 (do không đủ số sinh viên để tổ chức thi) chỉ được đăng ký thi bù 1 lần cùng đợt thi ngày 19/6/2020, Trường không tổ chức thi bù cho các trường hợp này trong các đợt thi khác./.