Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng đợt thi ngày 19/6/2020

Đăng vào 18/06/2020 11:54

Thông báo xem tại đây

Danh sách phòng thi, sơ đồ phòng thi xem tại đây