Hướng dẫn sử dụng hệ thống đăng ký học tra cứu thời khóa biểu đối với sinh viên Khóa 45

Đăng vào 27/10/2020 10:16

Xem tại đây

Lưu ý: sinh viên khi tra cứu phải chọn in kết quả để xuất file TKB, khi đến đợt đăng ký học mới sẽ ko tra cứu dc lịch học của đợt cũ