Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp hệ đại học chính quy và hệ văn bằng hai chính quy (đợt 11/2020)

Đăng vào 27/11/2020 16:59

Hệ đại học chính quy:

K41K39, K38, K42, K40

Hệ văn bằng hai chính quy: K16