Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 04/2020

Đăng vào 04/04/2021 10:33

1. Đại học chính quy: 

K38

K39

K40

K41: Luật, CLC, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh

K42

2. Văn bằng đại học thứ hai chính quy: 

K15

K16: Luật, Luật kinh tế