Thông báo v/v sao bằng tốt nghiệp, phụ lục văn bằng đối với sinh viên hệ đại học chính quy tốt nghiệp trong tháng 04/2021

Đăng vào 25/05/2021 17:05

Xem tại đây

Sinh viên đăng kí trực tuyến theo địa chỉ sau: https://forms.gle/TWAiwrrKTLXp2KNB8