Thời khoá biểu

Đăng vào 30/07/2021 00:00

Thời khóa biểu khóa 44, 45 của hệ liên kết đào tạo với Đại học Arizona Hoa Kỳ học kỳ I năm học 2021 - 2022

Xem tại đây

Thời khóa biểu Khóa 45 học kỳ II năm học 2021-2022 - Hệ liên kết đào tạo với ĐH Arizona Hoa Kỳ (thực hiện từ ngày 03/01/2022)

Xem  tại đây

Thời khóa biểu và lịch thi Khóa 46 hệ liên kết đào tạo đại học Arizona chính quy năm học 2021-2022 (bổ sung)

Xem tại đây