Thông báo về việc sinh viên Khóa 46 đăng ký học trao đổi học kỳ giữa Trụ sở chính và Phân hiệu

Đăng vào 29/12/2022 18:55

Thông báo xem tại đây

Mẫu đơn đăng ký

Lưu ý: sinh viên đăng ký trực tuyến tại trang http://dangkyhoc.hlu.edu.vn và gửi đơn đăng ký về Phòng Đào tạo đại học (A.108), Trường Đại học Luật Hà Nội, 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội