Danh sách sinh viên Phân hiệu Đắk Lắk được học trao đổi học kỳ ở Trụ sở chính Hà Nội tại học kỳ II 2022-2023

Đăng vào 03/01/2023 18:57

Danh sách xem tại đây
Lưu ý: Sinh viên có tên trong danh sách trên có mặt vào lúc 9h00 ngày 04/01/2023 tại Phòng Đào tạo đại học (A107), Trường Đại học Luật Hà Nội, 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội để được phổ biến, hướng dẫn thủ tục và đăng ký Thời khóa biểu học tập tại trụ sở chính Hà Nội