Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng

Đăng vào 17/04/2023 14:49

Xem tại đây

Sinh viên ôn tập trên cổng đăng ký trực tuyến tại đây: http://www.dangkyhoc.hlu.edu.vn

Lưu ý: Thời gian đăng ký ôn tập bắt đầu từ 15h ngày 17/4/2023 đến hết 20h ngày 17/4/2023.