Thông báo và danh sách phòng thi đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng 05/2023

Đăng vào 05/05/2023 16:37

Xem tại đây
Danh sách phòng thi xem tại đây

Lưu ý: ngày thi Chủ nhật 07/05/2023

(căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký và số lượng giảng viên hỏi thi, tất cả các sinh viên đã đăng ký các ngày thi dự kiến khác nhau trên hệ thống đều được xếp lịch thi vào ngày Chủ nhật 07/05/2023)