Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp các khóa đối với các hình thức đào tạo (Đợt xét tháng 6/2023)

Đăng vào 06/06/2023 21:47

Văn bằng 1:

Danh sách sinh viên Khóa 39 (Đợt 20)

Danh sách sinh viên Khóa 41 (Đợt 14)

Danh sách sinh viên Khóa 42 (Đợt 11)

Danh sách sinh viên Khóa 43 (Đợt 6)

Danh sách sinh viên Khóa 44 (4401 - 4420) (Đợt 2)

Danh sách sinh viên Khóa 44 (4421 - 4435) (Đợt 2)

Văn bằng 2:

Danh sách sinh viên Khóa 16 Chính quy (Đợt 13)

Danh sách sinh viên Khóa 17A,B,C,D (Đợt 9)

Danh sách sinh viên Khóa 17E,F,G,H (Đợt 7)

Danh sách sinh viên Khóa 18A,B,C,D,E (Đợt 6)

Danh sách sinh viên Khóa 19 Chính quy (Đợt 3)

*Lưu ý: Sinh viên Khóa 44 rà soát thông tin cá nhân, nếu có sai sót/thiếu thông tin phản hồi lại cho thầy Nguyễn Hữu Tuấn và cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phòng Đào tạo đại học (phòng A107) chậm nhất ngày 08/6/2023 để làm căn cứ in Bằng tốt nghiệp./.