Thông báo V/v trả lại tiền Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và Bảo hiểm y tế năm 2022, 2023

Đăng vào 16/06/2023 14:56

Trường Đại học Luật Hà Nội tổng kết tiền Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và Bảo hiểm y tế năm 2022, 2023 chuyển nộp thừa bởi nhiều lý do khác nhau. Sinh viên nào có tên trong danh sách nếu có thắc mắc đề nghị gửi về hộp thư của phòng Tài chính - Kế toán: hocphihlu@gmail.com.để được giải đáp.

Danh sách kèm theo