Thời khóa biểu Khóa 48 tại Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk - Học kỳ I, năm học 2023 - 2024 (thực hiện từ ngày 18/9/2023)

Đăng vào 15/09/2023 00:00

Xem Thời khóa biểu Khóa 48 tại Phân hiệu tại đây.

Lịch học bổ sung môn Tin học đối với sinh viên tuyển sinh đợt 2 tại đây.