Thông báo V/v xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2022-2023 đối với sinh viên K45,46,47 theo hình thức trực tuyến

Đăng vào 25/09/2023 15:56