Danh sách dự kiến sinh viên Khóa 45 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

Đăng vào 27/01/2024 14:13

Xem tại đây: 

Ngành luật

Ngành Luật chất lượng cao, Luật kinh tế, Luật thương mại quốc tế

Sinh viên kiểm tra lại thông tin, nếu thông tin chưa chính xác phải liên hệ trực tiếp tại phòng A107 vào Thứ 2 ngày 29/01/2024 để được xem xét giải quyết