Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2017

Đăng vào 23/02/2017 16:22

Theo kế hoạch, tuần từ 27/02/2017 đến 03/03/2017, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên các khóa đại học chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy. Đề nghị sinh viên đủ điều kiện (danh sách kèm theo) thực hiện rà soát thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, giới tính...) Mọi vấn đề chỉnh sửa, cập nhật thông tin, sinh viên liên hệ cán bộ quản lý khóa của phòng Đào tạo (cô Đỗ Thị Thơ phụ trách Khóa 38, thầy Chu Đình Phong phụ trách Khóa 39, cô Nguyễn Hoài Phương phụ trách Khóa 36, cô Phạm Thị Bích Liên phụ trách Khóa 37).

Khóa 38 (đợt 1)

Khóa 36 (đợt 9)

Khóa 35 (đợt 14)

VB2K11CQ (đợt 9)

VB2K12CQ (đợt 4)