Thông báo V/v quy định miễn, giảm, tạm hoãn học môn học Giáo dục quốc phòng an ninh và Giáo dục thể chất đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy

Đăng vào 30/03/2017 10:46