Thông báo V/v Gia hạn thời gian thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 và thu nợ học phí từ học kỳ II năm học 2020-2021 trở về trước đối với sinh viên, học viên các khóa trình độ đại học hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, hệ sau đại học

Đăng vào 10/12/2021 00:00