Thông tư 175 hướng dẫn tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình

Đăng vào 11/11/2016 11:47

 Ngày 13-9-2011, Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/NĐ-CP ngày 15-3-2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Thông tư áp dụng đối với công dân nam là học sinh, sinh viên, học viên đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương (gọi chung là công dân) trong độ tuổi gọi nhập ngũ, từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

Tại khoản 1, Điều 2 của Thông tư 175 quy định đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ gồm:

a) Công dân có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ và học viên là hạ sĩ quan, binh sĩ đang học tập tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

b) Công dân đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo hình thức giáo dục chính quy tập trung gồm: Trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, dự bị đại học; Trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề; Các đại học, trường cao đẳng, trường đại học; Học viện, viện nghiên cứu có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương; Các trường của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam.

c) Học viên đang học tập trung theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS hoặc cấp THPT tại các cơ sở giáo dục.

d) Công dân đi du học tại các trường ở nước ngoài có thời gian đào tạo 12 tháng trở lên.

Công dân nêu tại điểm b, điểm c, điểm d, khoản 1, Điều 2 chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung đầu tiên, trường hợp tiếp tục học tập ở các khóa khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Những công dân không thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình gồm: Theo học các loại hình đào tạo khác ngoài quy định nêu trên; Đang học, nhưng bị buộc thôi học; Tự bỏ học hoặc ngừng học tập một thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng; Hết thời hạn học tập tại trường một khóa học; Chỉ ghi danh, đóng học phí, nhưng thực tế không học tại trường.

Hằng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1, Điều 2 phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ nếu tình nguyện thì có thể được tuyển chọn, gọi nhập ngũ.

Khoản 6, Điều 3 của thông tư quy định trách nhiệm của công dân như sau:

- Trường hợp đã nhận được lệnh gọi nhập ngũ và nhận được giấy báo nhập học vào các trường đào tạo trình độ cao đẳng, đại học trở lên phải báo cáo với ban CHQS cấp xã trước 10 ngày kể từ thời điểm giao nhận quân quy định tại lệnh gọi nhập ngũ để được tạm hoãn gọi nhập ngũ; trường hợp không báo cáo hoặc báo cáo sau thời hạn trên thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

- Công dân nhận được giấy báo nhập học đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và cao đẳng nghề, khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ chậm nhất sau 3 ngày phải báo cáo với ban CHQS cấp xã để được tạm hoãn gọi nhập ngũ; trường hợp không báo cáo hoặc báo cáo sau thời hạn trên thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

- Công dân đến trường làm thủ tục nhập học phải mang theo giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do ban CHQS cấp huyện, giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do ban CHQS cấp xã nơi cư trú cấp.

Tại Điều 3 cũng quy định trách nhiệm cụ thể của giám đốc các đại học, học viện; hiệu trưởng các trường, viện trưởng các viện nghiên cứu; của ban CHQS cấp xã; của ban CHQS cấp huyện nơi công dân cư trú trước khi đến trường nhập học; của ban CHQS cấp huyện nơi nhà trường đặt trụ sở; của ban CHQS cấp huyện nơi công dân đến làm việc sau khi ra trường; của đơn vị quân đội đối với công dân khi đã nhập ngũ có giấy báo trúng tuyển vào học tại các trường.

Thông tư 175 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30-10-2011, thay thế Thông tư liên tịch số 121/2007/TTLB-BQP-BGDĐT ngày 7-8-2007 của Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/NĐ-CP.

Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện và tiến hành thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện thông tư này theo quy định của pháp luật. Các quân khu, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi chỉ đạo, hướng dẫn ban CHQS cấp huyện phối hợp chặt chẽ với các nhà trường trong quá trình tổ chức thực hiện.