Thông báo

Thông báo V/v trả tiền thừa BHYT năm 2023 cho sinh viên Khóa 48
Thông báo V/v trả tiền thừa BHYT năm 2023 cho sinh viên Khóa 48
 
Thông báo V/v trả kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho sinh viên K45,K46,K47
Thông báo V/v trả kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho sinh viên K45,K46,K47
 
Thông báo V/v kiểm tra và nộp lại hồ sơ sau khám sức khỏe định kì năm 2024 đối với sinh viên K45,K46,K47
Thông báo V/v kiểm tra và nộp lại hồ sơ sau khám sức khỏe định kì năm 2024 đối với sinh viên K45,K46,K47
 
Thông báo thay đổi hội trường học tại học kỳ II 2023 2024 từ 22/4 đến 10/5/2024
Thông báo thay đổi hội trường học tại học kỳ II 2023 2024 từ 22/4 đến 10/5/2024
 
Thông báo v/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 đối với sinh viên các hình thức đào tạo đại học
Thông báo v/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 đối với sinh viên các hình thức đào tạo đại học
 
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đối với các Khóa hình thức đào tạo chính quy
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đối với các Khóa hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2023 - 2024
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2023 - 2024
 
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2024 bổ sung cho sinh viên K45,K46,K47
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2024 bổ sung cho sinh viên K45,K46,K47
 
Danh sách sinh viên các khóa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đối với các hình thức đào tạo (Đợt xét tháng 03/2024)
Danh sách sinh viên các khóa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đối với các hình thức đào tạo (Đợt xét tháng 03/2024)
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2023 - 2024
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2023 - 2024
 
Thông báo V/v đặt cọc mượn tiền tài liệu đối với người học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v đặt cọc mượn tiền tài liệu đối với người học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến Thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao đông 01/5 đối với sinh viên, học viên các bậc, các hình thức đào tạo
Thông báo v/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến Thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao đông 01/5 đối với sinh viên, học viên các bậc, các hình thức đào tạo
 
THÔNG BÁO BUỔI CUNG CẤP THÔNG TIN TƯ VẤN VÀ HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH LLM TẠI ĐẠI HỌC GOETHE FRANKFURT, CHLB ĐỨC
THÔNG BÁO BUỔI CUNG CẤP THÔNG TIN TƯ VẤN VÀ HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH LLM TẠI ĐẠI HỌC GOETHE FRANKFURT, CHLB ĐỨC
 
Thông báo V/v hướng dẫn sinh viên khoa 45,46,47 sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế
Thông báo V/v hướng dẫn sinh viên khoa 45,46,47 sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế
 
Thông báo thay đổi Hội trường học, học kỳ II năm học 2023-2024
Thông báo thay đổi Hội trường học, học kỳ II năm học 2023-2024
 
Thông báo vv xét tốt nghiệp đối với Khóa 45 hình thức đào tạo chính quy
Thông báo vv xét tốt nghiệp đối với Khóa 45 hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo thay đổi Hội trường học từ 09/01/2024 đến 28/01/2024
Thông báo thay đổi Hội trường học từ 09/01/2024 đến 28/01/2024
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì I năm học 2023-2024 đỗi với sinh viên toàn Trường
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kì I năm học 2023-2024 đỗi với sinh viên toàn Trường
 
Thông báo v/v thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024
Thông báo v/v thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2023-2024
 
Thông báo V/v thu tiền BHYT bổ sung lần 2 năm 2024 đối với sinh viên các khóa 45,46,47 tại trụ sở chính
Thông báo V/v thu tiền BHYT bổ sung lần 2 năm 2024 đối với sinh viên các khóa 45,46,47 tại trụ sở chính