Thông báo

Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ đại học chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (đợt thực tập học kỳ II năm học 2022-2023 từ ngày 27/2 đến 07/5/2023)
Thông báo v/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên hệ đại học chính quy và hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (đợt thực tập học kỳ II năm học 2022-2023 từ ngày 27/2 đến 07/5/2023)
 
Thông báo v/v học tập ngày 13/1/2023 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học
Thông báo v/v học tập ngày 13/1/2023 đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo đại học
 
Thông báo V/v sinh viên không tham gia BHYT năm 2023 đối với sinh viên K44, K45, K46
Thông báo V/v sinh viên không tham gia BHYT năm 2023 đối với sinh viên K44, K45, K46
 
Lịch tập huấn đăng ký học phần và sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Khóa 47 năm học 2022-2023
Lịch tập huấn đăng ký học phần và sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Khóa 47 năm học 2022-2023
 
Thông báo V/v trả kết quả sổ khám sức khỏe cho sinh viên Khóa 47 vào trường
Thông báo V/v trả kết quả sổ khám sức khỏe cho sinh viên Khóa 47 vào trường
 
Thông báo V/v thu tiền Bảo hiểm Y tế bổ sung năm 2023 đối với sinh viên các khóa 44, 45, 46
Thông báo V/v thu tiền Bảo hiểm Y tế bổ sung năm 2023 đối với sinh viên các khóa 44, 45, 46
 
Thông báo v/v nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023 đối với sinh viên, học viên các hình thức đào tạo trình độ đại học
Thông báo v/v nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023 đối với sinh viên, học viên các hình thức đào tạo trình độ đại học
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp các khóa hệ đào tạo chính quy (đợt xét tháng 11/2022)
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp các khóa hệ đào tạo chính quy (đợt xét tháng 11/2022)
 
Danh sách sinh viên Khóa 44 hình thức đào tạo chính quy đủ điều kiện đăng ký khóa luận tốt nghiệp
Danh sách sinh viên Khóa 44 hình thức đào tạo chính quy đủ điều kiện đăng ký khóa luận tốt nghiệp
 
Thông báo v/v thu hồ sơ quy đổi điểm ngoại ngữ đối với sinh viên Khóa 47
Thông báo v/v thu hồ sơ quy đổi điểm ngoại ngữ đối với sinh viên Khóa 47
 
Thông báo v/v giảng dạy, học tập ngày 10/11 và ngày 20/11/2022 đối với sinh viên các khóa, các hình thức đào tạo trình độ đại học
Thông báo v/v giảng dạy, học tập ngày 10/11 và ngày 20/11/2022 đối với sinh viên các khóa, các hình thức đào tạo trình độ đại học
 
Thông báo cấp phát giáo trình học kỳ I, năm học 2022-2023 cho sinh viên CLC Khoá 47 và sinh viên Liên kết đào tạo với Đại học Arizona Khoá 47
Thông báo cấp phát giáo trình học kỳ I, năm học 2022-2023 cho sinh viên CLC Khoá 47 và sinh viên Liên kết đào tạo với Đại học Arizona Khoá 47
 
Lịch tập huấn kĩ năng thông tin sinh viên khóa 47
Lịch tập huấn kĩ năng thông tin sinh viên khóa 47
 
Thông báo V/v khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên K47
Thông báo V/v khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên K47
 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy và văn bằng hai chính quy (Đợt 4 năm 2022)
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy và văn bằng hai chính quy (Đợt 4 năm 2022)
 
Thông báo V/v đặt cược tiền mượn tài liệu đối với người học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v đặt cược tiền mượn tài liệu đối với người học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo V/v khai báo thông tin làm thẻ BHYT bổ sung năm 2023 đối với sinh viên K44,K45,K46
Thông báo V/v khai báo thông tin làm thẻ BHYT bổ sung năm 2023 đối với sinh viên K44,K45,K46
 
Thông báo V/v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa 44, 45 và khoá 46 theo hình thức trực tuyến
Thông báo V/v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa 44, 45 và khoá 46 theo hình thức trực tuyến
 
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng (Kỳ thi tháng 09 năm 2022)
Thông báo đối với sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng (Kỳ thi tháng 09 năm 2022)