Quyết định V/v hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2023-2024

Đăng vào 09/07/2024 00:00

Quyết định số 833/QĐ-ĐHLHN V/v hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy K45,K46,K47

     - Danh sách kèm theo QĐ 833

Quyết định số 835/QĐ-ĐHLHN V/v hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy K45,K46,K47,K48

Quyết định số 938/QĐ-ĐHLHN V/v hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy K48 tại phân hiệu Đắk Lắk

     - Danh sách kèm theo QĐ 835, QĐ 938

Lưu ý: Đề nghị Sinh viên kiểm tra thông tin:

1. Họ và tên của Chủ tài khoản nhận tiền hỗ trợ phải đúng với Họ tên Sinh viên và Mã sinh viên trong Quyết định.

2. Số tài khoản nhận tiền phải là định dạng đúng của Số tài khoản do ngân hàng cấp (không dùng số điện thoại hay nick name).

3. Nếu có sai sót báo lại trước 14.7.2024 cho các trưởng khoá hoặc liên hệ phòng CTSV tổng hợp.