Học bổng & Học phí

Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 07/10/2021 đến ngày 10/10/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 07/10/2021 đến ngày 10/10/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 05/10/2021 đến ngày 06/10/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 05/10/2021 đến ngày 06/10/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 02/10/2021 đến ngày 04/10/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 02/10/2021 đến ngày 04/10/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 30/09/2021 đến ngày 01/10/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 30/09/2021 đến ngày 01/10/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 29/09/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 29/09/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 28/09/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 28/09/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 27/09/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 27/09/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 24/9/2021 đến ngày 26/9/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 24/9/2021 đến ngày 26/9/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 21/9/2021 đến ngày 23/9/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 21/9/2021 đến ngày 23/9/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 13/9/2021 đến ngày 20/9/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 13/9/2021 đến ngày 20/9/2021
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/9/2021 đến ngày 12/9/2021
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/9/2021 đến ngày 12/9/2021
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2020-2021 và thu nợ học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 trở về trước đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2020-2021 và thu nợ học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 trở về trước đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo
 
Quyết định V/v quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 của các hệ đào tạo
Quyết định V/v quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 của các hệ đào tạo
 
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ II (năm học 2020-2021)
Bảng tổng hợp danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ II (năm học 2020-2021)
 
Danh sách thu tiền KTX kỳ II (năm học 2020-2021) - Lần 2 (chưa nộp)
Danh sách thu tiền KTX kỳ II (năm học 2020-2021) - Lần 2 (chưa nộp)
 
Danh sách sinh viên được hưởng học bổng học kỳ II năm học 2020-2021
Danh sách sinh viên được hưởng học bổng học kỳ II năm học 2020-2021
 
Danh sách bảng kê thu tiền ký túc xá của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021
Danh sách bảng kê thu tiền ký túc xá của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021
 
Thông báo V/v trả lại tiền miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021
Thông báo V/v trả lại tiền miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021
 
Danh sách sinh viên Khóa 42 dự kiến tốt nghiệp đợt 4 còn nợ học phí
Danh sách sinh viên Khóa 42 dự kiến tốt nghiệp đợt 4 còn nợ học phí
 
Thông tin về xét học bổng các khóa 42,43 và 44 học kỳ 2 năm học 2020-2021
Thông tin về xét học bổng các khóa 42,43 và 44 học kỳ 2 năm học 2020-2021