Học bổng & Học phí

Quyết định V/v miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy khóa 44 học kì II năm học 2022 - 2023, sinh viên các khóa 45, 46 và 47 học kỳ II năm học 2022-2023 và học kỳ I năm học 2023-2024
Quyết định V/v miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy khóa 44 học kì II năm học 2022 - 2023, sinh viên các khóa 45, 46 và 47 học kỳ II năm học 2022-2023 và học kỳ I năm học 2023-2024
 
Thông báo V/v tổ chức thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên K45,K46,K47 theo học chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội với Đại học Arizona
Thông báo V/v tổ chức thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên K45,K46,K47 theo học chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Luật Hà Nội với Đại học Arizona
 
Quyết định V/v điều chỉnh mức thu học phí chương trình đào tạo chất lượng cao năm học 2022-2023
Quyết định V/v điều chỉnh mức thu học phí chương trình đào tạo chất lượng cao năm học 2022-2023
 
Quyết định V/v điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với trình độ đào tạo thạc sĩ, đào tạo tiến sĩ
Quyết định V/v điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với trình độ đào tạo thạc sĩ, đào tạo tiến sĩ
 
Quyết định V/v điều chỉnh mức thu học phí trình độ đại học năm học 2022-2023
Quyết định V/v điều chỉnh mức thu học phí trình độ đại học năm học 2022-2023
 
Danh sách dự kiến sinh viên Chất lượng cao khóa 44, 45, 46 hưởng học bổng học kỳ II năm học 2021-2022
Danh sách dự kiến sinh viên Chất lượng cao khóa 44, 45, 46 hưởng học bổng học kỳ II năm học 2021-2022
 
Thông báo danh sách nợ tiền ký túc xá
Thông báo danh sách nợ tiền ký túc xá
 
Thông tin về xét học bổng các khóa 44, 45 và 46 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022
Thông tin về xét học bổng các khóa 44, 45 và 46 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 16/12/2022 đến ngày 18/12/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 16/12/2022 đến ngày 18/12/2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 15/12/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 15/12/2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 13/12/2022 đến ngày 14/12/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 13/12/2022 đến ngày 14/12/2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 12/12/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 12/12/2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 09/12/2022 đến ngày 11/12/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 09/12/2022 đến ngày 11/12/2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 07/12/2022 đến ngày 08/12/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 07/12/2022 đến ngày 08/12/2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/12/2022 đến ngày 06/12/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/12/2022 đến ngày 06/12/2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 30/11/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 30/11/2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 28/11/2022 đến ngày 29/11/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 28/11/2022 đến ngày 29/11/2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 15/11/2022 đến ngày 20/11/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 15/11/2022 đến ngày 20/11/2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 08/11/2022 đến ngày 14/11/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 08/11/2022 đến ngày 14/11/2022