Học bổng & Học phí

Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2021-2022 và thu nợ học phí từ học kỳ II năm học 2021-2022 trở về trước đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2021-2022 và thu nợ học phí từ học kỳ II năm học 2021-2022 trở về trước đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo
 
Thông báo V/v thu tiền ở ký túc xá sinh viên kỳ II năm học 2021-2022
Thông báo V/v thu tiền ở ký túc xá sinh viên kỳ II năm học 2021-2022
 
Tổng hợp Danh sách sinh viên nộp học phí kỳ II (năm học 2021-2022) VB1CQ từ ngày 12/04/2022 đến 06/07/2022
Tổng hợp Danh sách sinh viên nộp học phí kỳ II (năm học 2021-2022) VB1CQ từ ngày 12/04/2022 đến 06/07/2022
 
Thông báo Về việc thu nợ tồn đọng lệ phí đăng ký ôn tập và thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ
Thông báo Về việc thu nợ tồn đọng lệ phí đăng ký ôn tập và thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ
 
Quyết định V/v cấp học bổng CLC, học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2021-2022
Quyết định V/v cấp học bổng CLC, học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2021-2022
 
Thông báo V/v rà soát học phí K43 tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2022 (Cập nhật đến ngày 23/6/2022)
Thông báo V/v rà soát học phí K43 tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2022 (Cập nhật đến ngày 23/6/2022)
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 20/06/2022 đến ngày 21/06/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 20/06/2022 đến ngày 21/06/2022
 
Thông báo V/v rà soát học phí K43 tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2022
Thông báo V/v rà soát học phí K43 tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 15/06/2022 đến ngày 19/06/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 15/06/2022 đến ngày 19/06/2022
 
Thông báo Về việc thu nợ tồn đọng lệ phí đăng ký ôn tập và thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ
Thông báo Về việc thu nợ tồn đọng lệ phí đăng ký ôn tập và thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ
 
Thông tin về xét học bổng Khóa 46 học kỳ I năm học 2021-2022
Thông tin về xét học bổng Khóa 46 học kỳ I năm học 2021-2022
 
Quyết định V/v quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2022-2023
Quyết định V/v quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2022-2023
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 13/06/2022 đến ngày 14/06/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 13/06/2022 đến ngày 14/06/2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 04/06/2022 đến ngày 05/06/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 04/06/2022 đến ngày 05/06/2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/06/2022 đến ngày 03/06/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 01/06/2022 đến ngày 03/06/2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 30/05/2022 đến ngày 31/05/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 30/05/2022 đến ngày 31/05/2022
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 27/05/2022 đến ngày 29/05/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 27/05/2022 đến ngày 29/05/2022
 
Thông tin về xét lại học bổng kỳ 1 năm học 2021 - 2022 của sinh viên chất lượng cao Khóa 43, 44, 45
Thông tin về xét lại học bổng kỳ 1 năm học 2021 - 2022 của sinh viên chất lượng cao Khóa 43, 44, 45
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 25/05/2022 đến ngày 26/05/2022
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 25/05/2022 đến ngày 26/05/2022
 
Thông tin về xét lại học bổng học kỳ 2 năm học 2021-2022 của sinh viên ngành Luật Khóa 44
Thông tin về xét lại học bổng học kỳ 2 năm học 2021-2022 của sinh viên ngành Luật Khóa 44