Hệ vừa làm vừa học

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 các lớp hệ Vừa làm vừa học
Thời khóa biểu năm học 2020-2021 các lớp hệ Vừa làm vừa học
 
Hướng dẫn sinh viên, học viên học trực tuyến theo Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020 - 2021
Hướng dẫn sinh viên, học viên học trực tuyến theo Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020 - 2021
 
Quyết định V/v công nhận học viên trúng tuyển hệ vừa làm vừa học VB2K17 học tại trường có danh sách kèm theo
Quyết định V/v công nhận học viên trúng tuyển hệ vừa làm vừa học VB2K17 học tại trường có danh sách kèm theo
 
Quyết định V/v công nhận học viên trúng tuyển hệ vừa làm vừa học VB1K17 học tại trường có danh sách kèm theo
Quyết định V/v công nhận học viên trúng tuyển hệ vừa làm vừa học VB1K17 học tại trường có danh sách kèm theo
 
Thông báo V/v nhập học và khai giảng các lớp Khóa 17 văn bằng 1 và văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v nhập học và khai giảng các lớp Khóa 17 văn bằng 1 và văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thời khóa biểu Khóa 40 ngành Luật chất lượng cao học kỳ I năm học 2015-2016
Thời khóa biểu Khóa 40 ngành Luật chất lượng cao học kỳ I năm học 2015-2016
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 40 hệ đại học chính quy
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 40 hệ đại học chính quy
 
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 KHOÁ 39
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 KHOÁ 39