Thông báo Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển ngành luật trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH đối với người đã có bằng đại học Khóa 9 mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc

Đăng vào 05/07/2023 09:47

Quyết định công nhận trúng tuyển xem tại đây

Danh sách thí sinh trúng tuyển xem tại đây