Thời khóa biểu các lớp vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022

Đăng vào 29/12/2022 09:52

Thời khóa biều lớp vừa làm vừa học cho người đã có bằng đại học 

Thời khóa biểu lớp văn bằng đại học thứ nhất vừa làm vừa học

Lưu ý: Buổi sáng bắt đầu từ tiết 1 lúc 7h00, buổi chiều bắt đầu từ tiết 7 lúc 13h00, buổi tối bắt đầu từ tiết 13 lúc 18h00