Hệ vừa làm vừa học

Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2023-2024
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2023-2024
 
Thời khóa biểu các lớp vừa làm vừa học năm học 2023-2024 tại Phân hiệu Đắk Lắk
Thời khóa biểu các lớp vừa làm vừa học năm học 2023-2024 tại Phân hiệu Đắk Lắk
 
Thông báo Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển ngành luật trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH đối với người đã có bằng đại học Khóa 9 mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc
Quyết định và danh sách công nhận thí sinh trúng tuyển ngành luật trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH đối với người đã có bằng đại học Khóa 9 mở tại Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc
 
Thời khóa biểu các lớp vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022
Thời khóa biểu các lớp vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022
 
Thời khóa biểu các lớp Khóa 22 hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm học 2022-2023 Mở tại: Trường Đại học Luật Hà Nội
Thời khóa biểu các lớp Khóa 22 hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm học 2022-2023 Mở tại: Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Kế hoạch giảng dạy các tổ bộ môn năm học 2022-2023
Kế hoạch giảng dạy các tổ bộ môn năm học 2022-2023
 
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần bằng hình thức tiểu luận nộp trực tuyến đối với sinh viên hình thức đào tạo vừa làm vừa học học kỳ đầu tiên
Thông báo V/v thu bổ sung bài thi kết thúc học phần bằng hình thức tiểu luận nộp trực tuyến đối với sinh viên hình thức đào tạo vừa làm vừa học học kỳ đầu tiên
 
Danh sách sinh viên Khóa 3 văn bằng đại học thứ nhất hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh (niên khóa 2017-2022) dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp
Danh sách sinh viên Khóa 3 văn bằng đại học thứ nhất hình thức vừa làm vừa học mở tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh (niên khóa 2017-2022) dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp
 
Thời khóa biểu năm học 2021-2022 trình độ đại học hình thực vừa làm vừa học
Thời khóa biểu năm học 2021-2022 trình độ đại học hình thực vừa làm vừa học
 
Thông báo v/v điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh hình thức vừa học vừa làm trình độ đại học năm 2021 mở tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
Thông báo v/v điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh hình thức vừa học vừa làm trình độ đại học năm 2021 mở tại Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
 
Thời khóa biểu năm học 2020-2021 các lớp hệ Vừa làm vừa học
Thời khóa biểu năm học 2020-2021 các lớp hệ Vừa làm vừa học
 
Hướng dẫn sinh viên, học viên học trực tuyến theo Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020 - 2021
Hướng dẫn sinh viên, học viên học trực tuyến theo Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020 - 2021
 
Quyết định V/v công nhận học viên trúng tuyển hệ vừa làm vừa học VB2K17 học tại trường có danh sách kèm theo
Quyết định V/v công nhận học viên trúng tuyển hệ vừa làm vừa học VB2K17 học tại trường có danh sách kèm theo
 
Quyết định V/v công nhận học viên trúng tuyển hệ vừa làm vừa học VB1K17 học tại trường có danh sách kèm theo
Quyết định V/v công nhận học viên trúng tuyển hệ vừa làm vừa học VB1K17 học tại trường có danh sách kèm theo
 
Thông báo V/v nhập học và khai giảng các lớp Khóa 17 văn bằng 1 và văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v nhập học và khai giảng các lớp Khóa 17 văn bằng 1 và văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thời khóa biểu Khóa 40 ngành Luật chất lượng cao học kỳ I năm học 2015-2016
Thời khóa biểu Khóa 40 ngành Luật chất lượng cao học kỳ I năm học 2015-2016
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 40 hệ đại học chính quy
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 40 hệ đại học chính quy
 
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 KHOÁ 39
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 KHOÁ 39