Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Khóa 45 đợt 4

Đăng vào 21/06/2024 22:10

Xem tại đây

Danh sách sinh Khóa 45 đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 4 (Bổ sung): Xem tại đây
Trường vẫn tiếp tục kiểm tra, rà soát cập nhật dữ liệu, sinh viên phản hồi (nếu thấy thông tin của mình chưa chính xác) tại đây 
Thời gian phản hồi tới ngày 23/06/2024