Đại học chính quy

Thông báo v/v xem lịch thi của sinh viên trên ứng dụng OneUni
Thông báo v/v xem lịch thi của sinh viên trên ứng dụng OneUni
 
Thông báo V/v chuyển đổi hình thức tra cứu thông tin dành cho người học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v chuyển đổi hình thức tra cứu thông tin dành cho người học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2023 - 2024
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2023 - 2024
 
Thông báo v/v bổ sung lịch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 dành cho sinh viên hoãn thi, thi lại đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v bổ sung lịch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 dành cho sinh viên hoãn thi, thi lại đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo v/v bổ sung lịch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 dành cho sinh viên hoãn thi, thi lại đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
Thông báo v/v bổ sung lịch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 dành cho sinh viên hoãn thi, thi lại đối với sinh viên các khóa hình thức đào tạo chính quy
 
Lịch thi chuyên đề học kỳ II năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên các Khóa đại học hình thức đào tạo chính quy tại Trụ sở chính
Lịch thi chuyên đề học kỳ II năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên các Khóa đại học hình thức đào tạo chính quy tại Trụ sở chính
 
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN GIỮA TRƯỜNG ĐH LUẬT HÀ NỘI VÀ ĐH QUỐC GIA Á ÂU MANG TÊN GUMILYOV, KAZAKHSTAN NĂM HỌC 2024-2025
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN GIỮA TRƯỜNG ĐH LUẬT HÀ NỘI VÀ ĐH QUỐC GIA Á ÂU MANG TÊN GUMILYOV, KAZAKHSTAN NĂM HỌC 2024-2025
 
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN GIỮA TRƯỜNG ĐH LUẬT HÀ NỘI VÀ ĐH LUẬT TASHKENT, UZBEKISTAN NĂM HỌC 2024-2025
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN GIỮA TRƯỜNG ĐH LUẬT HÀ NỘI VÀ ĐH LUẬT TASHKENT, UZBEKISTAN NĂM HỌC 2024-2025
 
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ (Thi ngày 07/4/2024)
Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ (Thi ngày 07/4/2024)
 
Thông báo đối với sinh viên thi Chuẩn đầu ta ngoại ngữ ngày 07/4/2024
Thông báo đối với sinh viên thi Chuẩn đầu ta ngoại ngữ ngày 07/4/2024
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ (Kỳ thi ngày 07/04/2024 và ngày 21/04/2024)
Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ (Kỳ thi ngày 07/04/2024 và ngày 21/04/2024)
 
Thông báo V/v xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023-2024 đối với sinh viên Khóa 45,46,47 và 48 theo hình thức trực tuyến
Thông báo V/v xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023-2024 đối với sinh viên Khóa 45,46,47 và 48 theo hình thức trực tuyến
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2023 - 2024 dành cho sinh viên hoàn thi và thi lại đối với sinh viên các khóa đại học hình thức đào tạo chính quy
Lịch thi học kỳ I năm học 2023 - 2024 dành cho sinh viên hoàn thi và thi lại đối với sinh viên các khóa đại học hình thức đào tạo chính quy
 
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ bằng hình thức thi vấn đáp trực tuyến đối với sinh viên hệ chính quy
Thông báo v/v tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ bằng hình thức thi vấn đáp trực tuyến đối với sinh viên hệ chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2023 - 2024
Thông báo v/v thay đổi hội trường học, học kỳ II năm học 2023 - 2024
 
Thông báo v/v thay đổi thời gian học môn Comparative constitution law (Luật hiến pháp so sánh) học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên Khóa 46 ngành Luật Chất lượng cao
Thông báo v/v thay đổi thời gian học môn Comparative constitution law (Luật hiến pháp so sánh) học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên Khóa 46 ngành Luật Chất lượng cao
 
Thông báo v/v ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng
Thông báo v/v ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng
 
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng
 
Lịch thi học kỳ I năm học 2023 - 2024 danh cho sinh viên Khóa 47 ngành Luật tại Phân hiệu học trao đổi và học gửi tại Trụ sở chính
Lịch thi học kỳ I năm học 2023 - 2024 danh cho sinh viên Khóa 47 ngành Luật tại Phân hiệu học trao đổi và học gửi tại Trụ sở chính
 
Thông báo v/v thay đổi thời gian xuất phát từ Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh trở về Trường đối với Khóa 47
Thông báo v/v thay đổi thời gian xuất phát từ Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh trở về Trường đối với Khóa 47