Các biểu mẫu cần cho học viên, sinh viên

Đăng vào 11/11/2016 11:56

STT

Nội dung biểu mẫu

Tải về

1

Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu KQ

Download

2

Đơn xin tiếp tục học

Download

3

Đơn xin thôi học

Download

4

Đơn xin chỉnh sửa nội dung trên văn bằng

Download

5

Đơn xin cấp bản sao văn bằng

Download

6

Đơn xin cấp bản sao kết quả học tập

Download

7

Đơn đề nghị xét tốt nghiệp

Download

8

Đơn xin hủy học phần

Download

9

Đơn xin đổi học phần tự chọn

Download

10

Đơn đăng ký bổ sung

Download

11

Đơn xin đăng ký học lại

Download

12

Đơn xin dự thi

Download

13

Đơn xin miễn học và thi dành cho VB2

Download

14

Đơn xin đăng ký học cải thiện điểm

Download

15

Đơn xin kiểm tra điểm học phần

Download

16

Đơn xin học chất lượng cao ngành Luật

Download

17

Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

Download

18

Đơn xin miễn giảm học phí

Download

19

Giấy xác nhận sinh viên của trường

Download

20

Giấy xác nhận vay ngân hàng

Download

21

Đơn xin nghỉ học

Download

22

Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên

Download

23 Phiếu quản lý sinh viên Download
24 Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập Download
25 Đơn xin vào ký túc xá Download
26 Đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần Download
27 Đơn xin mượn hồ sơ Download
28 Đơn xin mượn học bạ Download
29 Đơn xin hoãn thi Download
30 Đơn đăng ký chụp ảnh kỷ yếu Download
31 Đơn đề nghị hỗ trợ học tập (ĐT dân tộc thiểu số rất ít người) Download