Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2019

Đăng vào 14/01/2020 16:33

Ngày 10/01/2020, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2019.

Đến dự Hội nghị, về phía đại biểu khách mời có bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Văn Ngọc, Ban chính sách, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội. Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có TS. Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng uỷ, quyền Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Trần Quang Huy, Phó Hiệu trưởng phụ trách; TS. Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí đảng uỷ viên, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm và bộ môn thuộc Trường cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội.

 

 

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020 của Trường Đại học Luật Hà Nội do đồng chí Trần Quang Huy – Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường trình bày tại Hội nghị cho biết: Với phương châm: “Phát huy truyền thống, đoàn kết, trí tuệ, kỉ cương và đổi mới”, tập thể công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành cơ bản Kế hoạch công tác đã đề ra. Trong đó, công tác đào tạo và quản lý người học - một trong những mảng công tác quan trọng hàng đầu của Nhà trường - quy mô đào tạo của Trường ở các bậc và hệ đào tạo không ngừng phát triển. Năm 2019, tổng quy mô đào tạo của Trường khoảng 16.559 sinh viên (tăng 2.359 so với năm 2018), trong đó: 11.285 sinh viên hệ đại học chính quy, khoảng 4.066 học viên hệ đại học vừa làm vừa học, 1.000 học viên cao học và 200 nghiên cứu sinh. Về công tác tổ chức bộ máy: năm 2019, Nhà trường đã triển khai nhiều nội dung công tác quan trọng về kiện toàn tổ chức bộ máy, phù hợp với yêu cầu triển khai Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và yêu cầu tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, thực hiện khuyến nghị của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài. Đặc biệt, Hội đồng trường (nhiệm kỳ 2019 – 2024) đã được thành lập gồm 17 thành viên và đã đi vào hoạt động. Công tác phát triển đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao tiếp tục được chú trọng thực hiện: Năm 2019, Nhà trường đã thực hiện thủ tục đề nghị Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn 02 phó giáo sư; hiện nay, Trường có 04 giáo sư, 36 phó giáo sư, 81 tiến sĩ, 220 thạc sĩ, 13 cử nhân. Về công tác nghiên cứu khoa học, trong năm 2019, Trường đã bảo vệ thành công 03 đề tài khoa học cấp Bộ; 34 đề tài khoa học cấp cơ sở; nhiều đề tài chất lượng tốt, một số đề tài nghiệm thu trước thời hạn. Trường đang triển khai thực hiện 01 đề tài, 01 đề án cấp Nhà nước và 01 đề tài thuộc Quỹ Nafosted. Các đề tài nghiên cứu đã bám sát yêu cầu triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế, phục vụ nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu và học tập của nhà trường, đồng thời góp phần giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của thực tiễn xây dựng và thi hành pháp luật. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tiếp tục được đẩy mạnh, phát triển về quy mô và nâng cao về chất lượng; năm 2019, có 110 đề tài tham dự Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học, trong đó 57 đề tài đạt giải cấp trường. Trường đã chọn ra 7 đề tài gửi dự thi cấp Bộ, 24 đề tài tham gia Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Eureka lần thứ XX, trong đó có 07 đề tài đạt giải cấp Bộ (2 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích); 04 đề tài đạt giải khuyến khích trong Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Eureka lần thứ XX. Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tập trung vào những chủ đề mang tính thời sự, pháp lý thu hút sự quan tâm của xã hội. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế: Trong năm 2019, Trường tiếp tục thực hiện thành công các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hiện hoạt động dự án, tăng cường các hoạt động đối ngoại nâng cao vị thế và uy tín của Trường với các đối tác nước ngoài. Tháng  11 năm 2019, Trường đã ký kết thỏa thuận hợp tác với  Viện nghiên cứu lập pháp Hàn Quốc nâng tổng số đối tác nước ngoài của Trường tính đến hết năm 2019 là 33, Trường đang làm thủ tục xin phép ký kết thỏa thuận hợp tác với một số cơ sở đào tạo luật của Hoa Kỳ, Australia tiếp tục theo định hướng hợp tác toàn diện với các cơ sở đào tạo luật có uy tín cao trên thế giới.

Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 và giải pháp thực hiện đã được Nhà trường xác định cụ thể. Trong đó: tập trung thực hiện Đề án tự chủ đại học; triển khai thực hiện Luật Giáo dục đại học sửa đổi; thực hiện đánh giá, rà soát, cập nhật các chương trình đào tạo đại học và sau đại học; tăng cường các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là hợp tác quốc tế nhằm mở rộng các hoạt động liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học; nâng cao uy tín của Trường…

 

 

Báo cáo kết quả công tác năm 2019 và Kế hoạch công tác năm 2020 của Hội đồng trường và có ý kiến chỉ đạo Hội nghị, TS. Chu Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Q. Chủ tịch Hội đồng trường nhấn mạnh: Hội nghị phải tiến hành một cách dân chủ và hướng tới nhiệm vụ lớn của Nhà trường; các ý kiến phát biểu phải thẳng thắn, khách quan và xây dựng nhằm nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, giải pháp khắc phục; chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, tâm tư tình cảm của viên chức, người lao động nhằm tạo động lực thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

      

 

Nhiều tham luận và ý kiến đóng góp đã được nêu tại Hội nghị với tinh thần xây dựng và được Đoàn chủ tịch tiếp thu chỉnh sửa các nội dung của Báo cáo nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trong năm 2020.

          Hội nghị công chức, viên chức và người lao động thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy  năng lực cá nhân và tinh thần dân chủ hoàn thành  các mục tiêu mà Hội nghị đã đề ra./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

TS. Trần Kim Liễu, Trưởng phòng HCTH báo cáo tổng kết thi đua khen thưởng 2019

 

Đại diện các tập thể nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2019

 

Đại diện các đơn vị nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 

Đại diện các đơn vị nhận Giấy khen của Hiệu trưởng

 

TS. Trần Quang Huy, Phó Hiệu trưởng phụ trách

và PGS.TS Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường ký giao ước thi đua

 

TS. Chu Mạnh Hùng, quyền Chủ tịch Hội đồng Trường và TS. Trần Quang Huy, Phó Hiệu trưởng phụ trách trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cho 02 tân Phó giáo sư: Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Bá Bình

Hồng Thu