Cao học Luật

Thông báo Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
Thông báo Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
 
Thông báo Danh sách thí sinh thuộc diện bổ sung kiến thức không đủ điều kiện dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020
Thông báo Danh sách thí sinh thuộc diện bổ sung kiến thức không đủ điều kiện dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020
 
Thông báo V/v nhập học bổ sung cho thí sinh trúng tuyển Cao học luật Khóa 25
Thông báo V/v nhập học bổ sung cho thí sinh trúng tuyển Cao học luật Khóa 25
 
Thông báo nhập học và khai giảng lớp cao học khóa 25
Thông báo nhập học và khai giảng lớp cao học khóa 25
 
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển bổ sung đối với thí sinh dự thi cao học luật Tây Bắc Khóa 4
Quyết định V/v công nhận trúng tuyển bổ sung đối với thí sinh dự thi cao học luật Tây Bắc Khóa 4
 
Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển và công nhận trúng tuyển cao học luật Tây Bắc khóa 4, Tây Nguyên khóa 1 (niên khóa 2017-2019)
Quyết định V/v phê duyệt phương án xác định điểm trúng tuyển và công nhận trúng tuyển cao học luật Tây Bắc khóa 4, Tây Nguyên khóa 1 (niên khóa 2017-2019)
 
Sổ điểm thi Sau đại học năm 2017 Cao học Luật khóa 4 tại Tây Bắc
Sổ điểm thi Sau đại học năm 2017 Cao học Luật khóa 4 tại Tây Bắc
 
Thông báo tuyển sinh cao học Luật đợt 2 năm 2017
Thông báo tuyển sinh cao học Luật đợt 2 năm 2017
 
Thông báo tuyển sinh cao học Luật đợt 1 năm 2017
Thông báo tuyển sinh cao học Luật đợt 1 năm 2017 khu vực Tây Bắc
 
Kết quả phúc khảo Cao học Luật Khóa 24 năm 2016
Kết quả phúc khảo Cao học Luật Khóa 24 năm 2016
 
Thông báo V/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Cao học Khóa 24 và Nghiên cứu sinh Khóa 22 năm 2016
Thông báo V/v nhập học đối với thí sinh trúng tuyển Cao học Khóa 24 và Nghiên cứu sinh Khóa 22 năm 2016