Thông báo

Thông báo V/v thay đổi lịch học học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 15
Thông báo V/v thay đổi lịch học học kỳ I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 15
 
Thể lệ Cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2018
Thể lệ Cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2018
 
Thông báo V/v làm thẻ cho sinh viên
Thông báo V/v làm thẻ cho sinh viên
 
Thông báo thay đổi hội trường đối với sinh viên lớp Chất lượng cao Khóa 42
Thông báo thay đổi hội trường đối với sinh viên lớp Chất lượng cao Khóa 42
 
Thông báo V/v thay đổi lịch học đối với sinh viên các lớp VB2K15G,H,I hệ đại học chính quy
Thông báo V/v thay đổi lịch học đối với sinh viên các lớp VB2K15G,H,I hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v tổ chức thi tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
Thông báo V/v tổ chức thi tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
 
Thông báo V/v khám sức khỏe vào trường và nộp bản photo thẻ BHYT địa phương của sinh viên Khóa 42
Thông báo V/v khám sức khỏe vào trường và nộp bản photo thẻ BHYT địa phương của sinh viên Khóa 42
 
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi và miễn thi môn Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kỳ I năm hoc 2017-2018
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi và miễn thi môn Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kỳ I năm hoc 2017-2018
 
Thông báo thay đổi hội trường đối với sinh viên các lớp VB2K15 hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường đối với sinh viên các lớp VB2K15 hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường đối với sinh viên lớp VB2K16C,E hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường đối với sinh viên lớp VB2K16C,E hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v kê khai thông tin làm thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên năm 2018
Thông báo V/v kê khai thông tin làm thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên năm 2018
 
Kết quả thi tiếng Anh Toeic ngày 24/09/2017
Kết quả thi tiếng Anh Toeic ngày 24/09/2017
 
Tổng kết cuộc vận động quyên góp sách tặng sinh viên K42
Tổng kết cuộc vận động quyên góp sách tặng sinh viên K42
 
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 24/09/2017
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 24/09/2017
 
Thông báo Về việc tặng sách cho sinh viên Khóa 42
Thông báo Về việc tặng sách cho sinh viên Khóa 42
 
Thông báo Chương trình tiếp tục dùng thử sách điện tử Oxford và CSDL điện tử Oxford law online
Thông báo Chương trình tiếp tục dùng thử sách điện tử Oxford và CSDL điện tử Oxford law online
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các khóa (Từ ngày 14/09 đến 18/09/2017)
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các khóa (Từ ngày 14/09 đến 18/09/2017)
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các khóa (Từ ngày 09/09 đến 10/09/2017)
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên các khóa (Từ ngày 09/09 đến 10/09/2017)
 
Kế hoạch tổ chức đại hội lớp - chi đoàn năm học 2017-2018
Kế hoạch tổ chức đại hội lớp - chi đoàn năm học 2017-2018
 
Thông báo thay đổi hội trường thi đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường thi đối với sinh viên hệ đại học chính quy