Thông báo

Danh sách sinh viên không đủ ĐKDT Luật dân sự 2 khóa 40 học kỳ II năm học 2016-2017
Danh sách sinh viên không đủ ĐKDT Luật dân sự 2 khóa 40 học kỳ II năm học 2016-2017
 
Thông báo V/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy
Thông báo V/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy
 
Danh sách sinh viên không đủ ĐKDT môn Luật dân sự 1 khóa 15 VB2CQ học kỳ 2 năm học 2016-2017
Danh sách sinh viên không đủ ĐKDT môn Luật dân sự 1 khóa 15 VB2CQ học kỳ 2 năm học 2016-2017
 
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần môn học "Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật" học kỳ 2 năm học 2016 -2017
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần môn học "Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật" học kỳ 2 năm học 2016 -2017
 
Thông báo V/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học hệ chính quy (đợt thực tập từ ngày 10/7/2017 đến 13/8/2017)
Thông báo V/v đăng ký chuyên đề và cơ sở thực tập chuyên môn đối với sinh viên đại học hệ chính quy (đợt thực tập từ ngày 10/7/2017 đến 13/8/2017)
 
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 41
Thông báo thay đổi hội trường học đối với sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 41
 
Danh sách sinh viên không đủ ĐKDT môn Luật dân sự 2 học kỳ II năm học 2016-2017 hệ VB2CQ
Danh sách sinh viên không đủ ĐKDT môn Luật dân sự 2 học kỳ II năm học 2016-2017 hệ VB2CQ
 
Thông báo đối với sinh viên các khóa hệ chính quy V/v trả lời phiếu khảo sát trên cổng đăng ký học của nhà Trường
Thông báo đối với sinh viên các khóa hệ chính quy V/v trả lời phiếu khảo sát trên cổng đăng ký học của nhà Trường
 
Danh sách sinh viên khồng đủ ĐKDT môn Pháp luật giao dịch bảo đảm HK II năm học 2016-2017
Danh sách sinh viên khồng đủ ĐKDT môn Pháp luật giao dịch bảo đảm HK II năm học 2016-2017
 
Danh sách sinh viên không đủ ĐKDT kết thúc học phần môn kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kỳ 2 năm học 2016-2017
Danh sách sinh viên không đủ ĐKDT kết thúc học phần môn kỹ năng chung về tư vấn pháp luật học kỳ 2 năm học 2016-2017
 
Kết quả thi TOEIC ngày 27/04/2017
Kết quả thi TOEIC ngày 27/04/2017
 
Thông báo V/v nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
Thông báo V/v nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 đối với sinh viên các khóa hệ Đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường giảng dạy đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường giảng dạy đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v trả thẻ BHYT bổ sung của sinh viên năm học 2016 - 2017
Thông báo V/v trả thẻ BHYT bổ sung của sinh viên năm học 2016 - 2017
 
Thông báo V/v đăng ký học phần, môn học học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
Thông báo V/v đăng ký học phần, môn học học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
 
Thông báo V/v khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên K38
Thông báo V/v khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên K38
 
Thông báo V/v tổ chức thi tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
Thông báo V/v tổ chức thi tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
 
Thông báo V/v quy định miễn, giảm, tạm hoãn học môn học Giáo dục quốc phòng an ninh và Giáo dục thể chất đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo V/v quy định miễn, giảm, tạm hoãn học môn học Giáo dục quốc phòng an ninh và Giáo dục thể chất đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương đối với sinh viên các khóa đại học hệ chính quy
Thông báo V/v nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương đối với sinh viên các khóa đại học hệ chính quy