Thông báo

Danh sách sinh viên K39 tốt nghiệp đợt 3 năm 2018 còn nợ học phí
Danh sách sinh viên K39 tốt nghiệp đợt 3 năm 2018 còn nợ học phí
 
Góp ý Dự thảo quy chế Công tác sinh viên
Góp ý Dự thảo quy chế Công tác sinh viên
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng
Thông báo v/v tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 4 kỹ năng
 
Thông báo v/v thay đổi hội trường thi đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi hội trường thi đối với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Quyết định V/v khen thưởng sinh viên và giảng viên hướng dẫn đạt giải cấp Trường cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2018
Quyết định V/v khen thưởng sinh viên và giảng viên hướng dẫn đạt giải cấp Trường cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2018
 
Thông báo V/v cảnh giác các đối tượng lợi dụng vấn đề tôn giáo để truyền đạo trái phép trong sinh viên
Thông báo V/v cảnh giác các đối tượng lợi dụng vấn đề tôn giáo để truyền đạo trái phép trong sinh viên
 
Thông báo V/v danh sách sinh viên không tham gia BHYT năm học 2017-2018
Thông báo V/v danh sách sinh viên không tham gia BHYT năm học 2017-2018
 
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên các khóa hệ chính quy chuẩn bị xét tốt nghiệp
Thông báo thu hồi tài liệu đối với sinh viên các khóa hệ chính quy chuẩn bị xét tốt nghiệp
 
Thông báo thay đổi lịch thi môn Luật bình đẳng giới lớp K15CCQ hệ Văn bằng hai chính quy học kỳ II năm học 2017-2018
Thông báo thay đổi lịch thi môn Luật bình đẳng giới lớp K15CCQ hệ Văn bằng hai chính quy học kỳ II năm học 2017-2018
 
Thông báo V/v trả kết quả khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên K39 hệ chính quy
Thông báo V/v trả kết quả khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên K39 hệ chính quy
 
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ bổ sung cho K39 hệ chính quy
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ bổ sung cho K39 hệ chính quy
 
Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 01/5 đối với sinh vên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 01/5 đối với sinh vên các khóa hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 42 hệ đại học chính quy
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 42 hệ đại học chính quy
 
Thông báo v/v thay đổi lịch học đối với sinh viên các lớp VB2 K15G. H. I hệ đại học chính quy
Thông báo v/v thay đổi lịch học đối với sinh viên các lớp VB2 K15G. H. I hệ đại học chính quy
 
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên toàn trường
Thông báo thay đổi hội trường học học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên toàn trường
 
Kết quả thi TOEIC 03/4/2018
Kết quả thi TOEIC 03/4/2018
 
Kết quả thi TOEIC 02/04/2018
Kết quả thi TOEIC 02/04/2018
 
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 03/4/2018
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 03/4/2018
 
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 02/4/2018
Danh sách phân ca thi phân loại TOEIC ngày 02/4/2018