Học bổng & Học phí

Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 26/04/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 26/04/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 22/04/2017 đến ngày 25/04/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 22/04/2017 đến ngày 25/04/2017
 
Quyết định V/v trợ cấp xã hội cho sinh viên các khóa chính quy
Quyết định V/v trợ cấp xã hội cho sinh viên các khóa chính quy
 
Quyết định V/v hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên các khóa chính quy
Quyết định V/v hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên các khóa chính quy
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 19/04/2017 đến ngày 21/04/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 19/04/2017 đến ngày 21/04/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 17/04/2017 đến ngày 18/04/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 17/04/2017 đến ngày 18/04/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 14/04/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí ngày 14/04/2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 10/04 đến 13/04/2017
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 10/04 đến 13/04/2017
 
Quyết định V/v miễn giảm học phí năm 2017 cho sinh viên các khóa chính quy
Quyết định V/v miễn giảm học phí năm 2017 cho sinh viên các khóa chính quy
 
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017 đối với toàn bộ sinh viên các khóa hệ đại học chính qui văn bằng I; thu học phí năm học 2016-2017 đối với học viên hệ sau đại học
Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ II năm học 2016-2017 đối với toàn bộ sinh viên các khóa hệ đại học chính qui văn bằng I; thu học phí năm học 2016-2017 đối với học viên hệ sau đại học
 
Danh sách sinh viên phải nộp học phí học kỳ II năm học 2016-2017 các khóa hệ chính quy
Danh sách sinh viên phải nộp học phí học kỳ II năm học 2016-2017 các khóa hệ chính quy
 
Thông báo Về việc đóng học phí, hoàn trả lại học phí cho sinh viên các khóa 38, 39, 40, 41
Thông báo Về việc đóng học phí, hoàn trả lại học phí cho sinh viên các khóa 38, 39, 40, 41
 
Thông báo lịch thu tiền ký túc xá học kỳ II năm học 2016 - 2017
Thông báo lịch thu tiền ký túc xá học kỳ II năm học 2016 - 2017
 
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 13/01 đến 20/01/2016
Danh sách sinh viên nộp tiền học phí từ ngày 13/01 đến 20/01/2016
 
Thông báo V/v nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên các khóa 38,39,40 và 41
Thông báo V/v nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên các khóa 38,39,40 và 41
 
Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí theo lớp học kỳ II năm học 2016 - 2017
Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí theo lớp học kỳ II năm học 2016 - 2017
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 20/01/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 20/01/2016
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 19/01/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 19/01/2016
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 17,18/01/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 17,18/01/2016
 
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 16/01/2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN HỌC PHÍ NGÀY 16/01/2016