Thông báo v/v học Quốc phòng - An ninh đối với sinh viên các khóa đại học hệ chính quy học kỳ hè năm học 2016-2017

Đăng vào 30/06/2017 14:43

Thông báo xem tại đây

Danh sách sinh viên đăng ký học Giáo dục quốc phòng xem tại đây