Danh sách sinh viên Khóa 40 dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2019 (cập nhật 05/06/2019)

Đăng vào 04/06/2019 14:37

Xem tại đây: 

Ngành Luật

Ngành Luật Chất lượng cao

Ngành Luật Kinh tế

Ngành Luật Thương mại quốc tế

Ngành Ngôn ngữ Anh

Lưu ý: Sinh viên chủ động xem thông tin tốt nghiệp dự kiến trong danh sách (số tín chỉ, điểm TBC, hạng tốt nghiệp, ngày sinh,...), nếu có sai sót cần phản hồi cho cô Phương - Trưởng khóa 40 của phòng Đào tạo (tại A106, số điện thoại 024 3835 9803) để cập nhật kịp thời!