Thông báo lịch giảng dạy và học online đối với sinh viên hệ đại học chính quy

Đăng vào 02/04/2020 00:00

Phòng Đào tạo đại học thông báo lịch học online đối với sinh viên hệ đại học chính quy như sau:

Ngày Chủ Nhật 05/04/2020 sẽ tổ chức giảng dạy bù đối với các lớp đã nghỉ của ngày 21/03/2020 do sự cố kỹ thuật của nhà cung cấp Internet. Thời gian các tiết giảng dạy bù của các lớp được tổ chức đúng như thời gian đã nghỉ vào ngày 21/03/2020. Sinh viên chủ động theo dõi các thông báo của Trường, Bộ môn và giảng viên để tham gia học theo đúng quy định.