Thông báo V/v Đối chiếu, kiểm tra dữ liệu học phí kỳ I (2020-2021) đối với sinh viên các khóa 42,43,44 được miễn học phí, giảm học phí

Đăng vào 02/12/2020 14:53