Phiếu khảo sát trải nghiệm học tập của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 06/12/2021 11:37

Nhằm xây dựng Đề án Chuyển đổi số Trường Đại học Luật Hà nội tầm nhìn 2021-2025 định hướng 2030. Kính đề nghị các bạn sinh viên, học viên cung cấp trải nghiệm học tập tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Link khảo sát