Danh sách sinh viên đăng ký dự thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ (Kỳ thi ngày 23/01/2022)

Đăng vào 05/01/2022 13:50

Xem tại đây: Anh văn, Nga văn, Trung văn
Sinh viên đã đăng ký phỉ nộp lệ phí theo thông báo tại đây

Trường sẽ tổ chức thi Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên chưa đăng ký được vào các đợt tiếp theo./.

Danh sách sinh viên đăng ký ôn tập