Thông báo Về việc thu nợ tồn đọng lệ phí đăng ký ôn tập và thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Đăng vào 08/07/2022 00:00

Thông báo của Phòng Tài chính – Kế toán, Trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị:                                  1. Sinh viên hiện vẫn chưa nộp lệ phí đăng ký ôn tập và thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ các đợt (theo danh sách đính kèm) khẩn trương nộp thanh toán.                            
         +    Tên tài khoản: Trường Đại học Luật Hà Nội                            
         +    Số tài khoản: 999998810018                            
         +    Tại: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô                            
         +    Nội dung chuyển tiền: “Mã SV, Họ và tên, CĐRNN nợ”.                            
     2. Trong quá trình kiểm tra, đối chiếu, nếu có vướng mắc cần được giải đáp, điều chỉnh, sinh viên gửi thắc mắc về                            
     hộp thư: hocphihlu@gmail.com

Danh sách kèm theo