Thông báo đối với sinh viên tham gia thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin ngày 11/5/2024

Đăng vào 19/04/2024 10:28

Do phần mềm xếp lịch thi khi xuất file báo cáo không hiển thị đầy đủ các các ngành thi trong Lịch thi chuyên đề học kỳ II năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên các khóa đại học hình thức đào tạo chính quy tại trụ sở chính, Phòng Đào tạo đại học thông báo tới các sinh viên tham gia học môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin của Khóa 48 cần lưu ý lịch thi như sau:

- Thời gian thi: 7h00, 9h30 và 18h00 ngày 11/5/2024

- Các ngành thi: Ngành Luật Chất lượng cao; Ngành Luật kinh tế; Ngành Luật Thương mại quốc tế.

Sinh viên phải thường xuyên cập nhật, theo dõi trên ứng dựng OneUni để xem lịch thi chi tiết./.

Lịch thi chuyên đề học kỳ II năm học 2023-2024 xem tại đây./.