Thông báo

Thông tin về ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2019
Thông tin về ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2019
 
Thông tin học bổng
Thông tin học bổng
 
Thông báo V/v cập nhật, bổ sung thông tin đối với tất cả sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo V/v cập nhật, bổ sung thông tin đối với tất cả sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Quyết định Về việc miễn giảm học phí cho sinh viên các khóa chính quy
Danh sách sinh viên các khóa chính quy thuộc diện miễn - giảm học phí năm 2019 (HK II 2018-2019 & HK I 2019-2020)
 
Thông báo về việc sinh viên chưa được thực hiện trả lại học phí học kỳ I năm 2018-2019
Thông báo về việc sinh viên chưa được thực hiện trả lại học phí học kỳ I năm 2018-2019
 
Thông báo về việc trả BHYT, trả lại tiền đóng BHYT và chốt danh sách sinh viên không tham gia BHYT năm 2019
Thông báo về việc trả BHYT, trả lại tiền đóng BHYT và chốt danh sách sinh viên không tham gia BHYT năm 2019
 
Thông báo về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; trợ cấp xã hội của sinh viên khóa 40,41,42 và 43
Thông báo về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; trợ cấp xã hội của sinh viên khóa 40,41,42 và 43
 
Giá điện cho sinh viên thuê nhà ở
Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội
 
Thông báo thu BHYT đợt 2 (2018-2019)
Kèm danh sách sinh viên chưa đóng tiền bảo hiểm y tế
 
Thông báo về việc khám sức khỏe bổ sung vào Trường với Khóa 43 và LTCQ02
Thông báo về việc khám sức khỏe bổ sung vào Trường với Khóa 43 và LTCQ02
 
Về việc nhận lại tiền thừa Bảo hiểm y tế Khóa 43
Thông báo Về việc nhận lại tiền thừa Bảo hiểm y tế Khóa 43
 
THÔNG BÁO LỄ KHAI GIẢNG KHÓA 43
Lịch khai giảng khóa 43 - 8h30 ngày 30/9/2018
 
Thông báo về việc giải đáp thắc mắc liên quan đến chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ.
Thông báo về việc giải đáp thắc mắc liên quan đến chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ.
 
Thông báo về việc trả lại học phí.
Thông báo về việc trả lại học phí.