Thông báo

SỔ TAY ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
SỔ TAY ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
 
Chương trình học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 2020 của Chính phủ Cộng hòa Indonesia.
Chương trình học bổng Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 2020 của Chính phủ Cộng hòa Indonesia.
 
Thông báo về việc thu nhận hồ sơ MGHP,HTCPHT,TCXH của sinh viên khóa 41,42,43 và 44
Thông báo về việc thu nhận hồ sơ MGHP,HTCPHT,TCXH của sinh viên khóa 41,42,43 và 44
 
THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH K44
Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn - giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội Khóa 44
 
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ ĐẠO ĐỨC KHÓA 44
Thực hiện theo kế hoạch số 3612/KH-ĐHLHN ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Chương trình học bổng AMCHAM 2019
Chương trình học bổng AMCHAM 2019
 
Thông báo Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên khóa 41,42 và 43
Thông báo Về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên khóa 41,42 và 43
 
Danh sách sinh viên đạt học bổng học kỳ 2 năm học 2018-2019 chưa có số tài khoản
Đề nghị sinh viên cung cấp Biên lại giao dịch hoặc giấy xác nhận số tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt cho phòng Tài chính - kế toán (Phòng A102) Trước ngày 19/7/2019
 
Thông báo kế hoạch Lễ tốt nghiệp Khóa 40 và dâng hoa Phòng truyền thống ( Có bổ sung)
Thông báo kế hoạch Lễ tốt nghiệp Khóa 40 và dâng hoa Phòng truyền thống
 
Thông tin về ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2019
Thông tin về ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2019
 
Thông tin học bổng
Thông tin học bổng
 
Thông báo V/v cập nhật, bổ sung thông tin đối với tất cả sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
Thông báo V/v cập nhật, bổ sung thông tin đối với tất cả sinh viên các khóa hệ đại học chính quy
 
Quyết định Về việc miễn giảm học phí cho sinh viên các khóa chính quy
Danh sách sinh viên các khóa chính quy thuộc diện miễn - giảm học phí năm 2019 (HK II 2018-2019 & HK I 2019-2020)
 
Thông báo về việc sinh viên chưa được thực hiện trả lại học phí học kỳ I năm 2018-2019
Thông báo về việc sinh viên chưa được thực hiện trả lại học phí học kỳ I năm 2018-2019
 
Thông báo về việc trả BHYT, trả lại tiền đóng BHYT và chốt danh sách sinh viên không tham gia BHYT năm 2019
Thông báo về việc trả BHYT, trả lại tiền đóng BHYT và chốt danh sách sinh viên không tham gia BHYT năm 2019
 
Thông báo về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; trợ cấp xã hội của sinh viên khóa 40,41,42 và 43
Thông báo về việc thu nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; trợ cấp xã hội của sinh viên khóa 40,41,42 và 43
 
Giá điện cho sinh viên thuê nhà ở
Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội
 
Thông báo thu BHYT đợt 2 (2018-2019)
Kèm danh sách sinh viên chưa đóng tiền bảo hiểm y tế