Thông báo v/v sử dụng phần mềm quản lý học tập và thời khóa biểu khóa 18 hệ văn bằng hai chính quy đợt 1 (2019-2022)

Đăng vào 17/05/2019 00:00

Thông báo

Hướng dẫn

Thời khóa biểu: K18A, K18B, K18C